A MaricánMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Marica é unha forma hipocorística ou variante de chamar a María. Neste caso estamos ante o microtopónimo A Maricán, que remata en ?n.