A LeiteiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

Este microtopónimo deriva do substantivo leite, (do latín LACTE), mediante o sufixo -eira (-ARIA). Fai referencia ao oficio que desempeñaba a persoa propietaria.