A FrancotaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Este topónimo procede do antropónimo Franco ao que se lle engade o sufixo ?ota con valor aumentativo (sería do tipo Marco-Marcote, como se recolle en Vigo). Por tanto, este era un terreo propiedade dun tal Franco.