A FaxinaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

A forma en feminino parece designarnos As terras de Faxina e que evolucionou a unha simplificación cara a A Faxina. Na Cartografía de Apelidos Galegos o apelido Faginas concéntrase na súa práctica totalidade nos concellos de Vigo e Redondela.