As MonxasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Monxe vén do latín MONACHU e este vén do grego monakhós "único, solitario". O castelán tomouno do occitano antigo monge, onde resulta da evolución normal de MONICUS, forma vulgar empregada no canto do latín MONACHUS. Neste caso temos o topónimo en plural As Monxas e pode que faga referencia a unhas terras que antigamente eran das monxas.