Muíño da CoutadaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

A palabra muíño vén do latín tardío MOLINU(de MOLERE "moer") e indica a presenza desta construción na zona. Na parroquia de Quintela hai dous muíños situados no barrio de A Costeira. O Muíño da Coutada está relacionada co participio coutada, do verbo coutar, creado a partir de couto, do latín CAUTU (participio de CAVERE "protexer, defender, coidar"). Fai referencia a parcelas de monte que foron cercadas e apropiadas para uso privado. Por este motivo, adoitan estar localizadas nas lindes do monte comunal.