A PanascaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

A Panasca do barrio de Quinteiro semella o femenino de panasco, nome galego de diversas especies de gramíneas silvestres. O Padre Sarmiento explica que "en Pontevedra llaman panasco a un terrón o césped que tiene matica de yerba, y que, cuando está seca, sirve para la lumbre; y de un terreno que está lleno de hierba se dice que tiene mucho y buen panasco". Parece unha palabra de orixe prerromana, pero Corominas (DCECH, s.v. paño) considera este substantivo galego un derivado do latín PANNUS "pano, farrapo".