MirafloresMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Nome composto formado polo verbo mirar e o plural do substantivo flor. Flor vén do latín FLORE e a maioría dos topónimos que se atopan relacionados con flor e os seus derivados son cultismos ou semicultismos. Isto é, non presentan a palatalización do grupo inicial fl- que se produciu no paso do latín ao galego e que daría lugar á africada correspondente coa grafía ch-, como por exemplo en chorima.