O CastañalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Castañal é un substantivo derivado do nome castaña que ten orixe no latín CASTANEA e que, mediante o sufixo abundancial -al (do latín -ALE), forma castañal para designar un lugar poboado de castiñeiros, tamén coñecido como souto.