As FotánsMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

O topónimo As Fontáns procede do plural do adxectivo FOTANUS, derivado de FONTE "fonte". Así pois, o resultado esperado nesta área dialectal é -án, fronte a -ao (Fontao) que se dá nas areas do centro de Galicia.