O CañoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

O Caño é un nome derivado de cana do latín CANNA, e vén do latín tardío CANNEUS co significado de conduto que verte a auga.