A Ponte de QuintelaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

O substantivo ponte, do latín PONTEM, está moi presente na toponimia galega. Neste caso temos A Ponte de Quintela que fai referencia a unha construción.