O TesoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Este topónimo refírese a un lugar alto no campo ou un monte de mediana altura. O dicionario da Real Academia Galega defíneo como "monte de cume alongado" e como sinónimos sinala coto-cotarelo. A forma teso con reste significado é propia das áreas máis orientais de Galicia. Por iso debemos contemplar a posibilidades de que se refira a un terreo firme.