O LomboMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Os topónimos relacionados co substantivo lombo "costas, costado (do corpo)", procedente do latín LUMBUM, adoitan aludir á orografía do terreo nomeando elevacións alongadas ou de pendente suave. Adoita facer referencia a elevacións do terreo de superficie alongada e perfil curvilíneo. É un nome abundante na toponimia galega, pois o Nomenclátor de Galicia recolle máis de cincuenta entidades de poboación que conteñen no seu nome os substantivos lombo, lomba e os seus derivados e compostos.