As LadeirasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

O substantivo ladeira vén do latín tardío LATARIA, "a do lado", do latín LATUS "lado". Indica que está ao lado ou manifesta que é un terreo que está inclinado.