As CubaceirasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

Este topónimo aparece mencionado no Catastro de Ensenada como "Colbaseiras" e figura como un dos lindes da parroquia de Quintela. A partir deste dato sospeitamos que proceda dun corvaceiras, logo de producirse unha lateralización (pronuncia do r como l cando está en posición final de sílaba) e unha corrección do seseo. Sendo así, o topónimo refire un terreo curvo ou arqueado.