A CostaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

O topónimo A Costa está ligado co substantivo homónimo, do latín COSTA "costela; flanco, costado"; trátase dunha acepción figurada común a todos os romances para designar a ladeira dunha montaña. En galego, costa tamén fai referencia a un terreo en pendente.