As CortiñasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

Cortiña era o nome que se lle daba a un terreo determinado, normalmente a aquel que estaba "próximo á casa de labranza, xeralmente valado e de pequenas dimensións, dedicado fundamentalmente ó cultivo de cereais, hortalizas ou patacas" (dicionario da Real Academia Galega). Provén do latín COHORTINA, derivado do latín COHORS "recinto" (DCECH).