O CampiñoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

O nome deste lugar vén da voz campo (< latín CAMPUS "chaira"), que significa "superficie extensa de terra máis ou menos plana, onde non hai vivendas e que en xeral se pode dedicar ao cultivo" (dicionario da Real Academia Galega). Este último significado que relaciona a voz campo cun lugar dedicado ao cultivo é, segundo indica Corominas (DCECH), unha innovación romance. Ademais, O Campiño sería un diminutivo de CAMPUS.