A GarbachaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Cruceiro
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Un apelido castelán é Garbacho. Este microtopónimo podería referir un terreo propiedade desta persoa.