BatulloMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Motivación descoñecida.