O ResperónMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O máis probable é que este microtopónimo proceda de esperón, referido á calidade áspera da terra. Pero a presenza do R- inicial resulta unha incógnita: podería proceder de Río Esperón? Téñase en conta que se rexistran os microtopónimos de Lavadeiro e Poza do Resperón.