DonucioMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Topónimo escuro ou de motivación descoñecida. Pode vir de nuncio, persoa xeralmente ao servizo dun personaxe ou institución, que leva un aviso ou noticia para entregar a outros. Neste caso, podería referirse a un relixioso. Mais podería ser "Do Nucio", sendo a segunda parte un alcume.