AlbarrenMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Un microtopónimo escuro ou de motivación descoñecida. É posible que este microtopónimo teña orixe no apelido castelán Albarrán, procedente do hispanoárabe albarrani co sentido de "foráneo, forasteiro".