As VirgaiasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

É un topónimo que semella derivado de Viragaia, un composto formado por vira (de virar) e gaia. Gaia é un antigo adxectivo de orixe provenzal (gaio, gaia "alegre") emparentado co verbo latino GAUDIO "gozar, alegrarse".