A FedoraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Un topónimo de creación recente posto que alude á fábrica situada na entrada da Ría de Redondela. A construción foi constituída en 1956 como Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas S. A. A veciñanza da zona chamouna A Fedora precisamente polo mal olor que desprendía.