Debaixo da VentanaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Topónimo menor de nome transparente do barrio de Fortóns que fai referencia a unha zona que se atopa ao carón dunha casa. Pode ser que reciba este nome porque está xusto debaixo da xanela da casa. De todos modos, ventana é un castelanismo e a forma correcta sería ventá ou xanela.