O CornelloMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Sobre este microtopónimo Boullón Agrelo ) sinala que Cornello pode derivar de corno. Por outro lado, Kremer non considera que veña do nome latino Cornelius, senón que pode remitir a un alcume. Tamén indica que no galego cornello significa "parásito nas flores do centeo" e viría do latín corniculum "corno". O Nomenclátor de Galicia recolle o lugar Cornello no concello de Abadín.