O TrocoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Cruceiro
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O Troco pode facer referencia a unha propiedade que se intercambiou con outra. Polo tanto facer un troco significa "dar unha cousa e recibir outra no seu lugar".