A GaiosaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Derivado do verbo latino GAUDIO "gozar, alegrarse", deriva o adxectivo GAUDIOSUS "alegre", cuxo resultado galego gaioso ten presenza como topónimo e como apelido. Pode facer referencia, polo tanto, ao apelido da persoa propietaria da terra.