RiandeMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Riande segundo Nicandro Ares debeu ser o xenitivo dun antropónimo, pero talvez gótico, coma Rande (consultar a entrada Rande).