A PlateiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O máis probable é que se trate dun antropónimo simplificado que designa o terreo propiedade de alguén apelidado Plata.