A MaricaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Aldea
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Hipocorístico de María. A Marica faría referencia á persoa propietaria deste terreo situado no barrio de Aldea.