A GaleanaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Este topónimo é unha variación do apelido Galiana, igual que Galeano é unha variación de Galiano. Este procede do nome persoal latino GALLIANUS que significa "Da Galia". Por tanto, este terreo é propiedade dunha persoa apelidada Galeana.