FriánsMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

É un antropónimo de orixe xermánica formado pola voz gótica FRAUJA- "señor". Segundo Nicandro Ares, os topónimos con Friáns deberon ser inicialmente unha Villa Froianes, é dicir, unha Vila do Señor. Friáns de Arriba e Friáns de Abaixo son dous terreos que se atopan no barrio de Eira Pedriña e que poden facer referencia ao propietario desas terras. Ao carón de Friáns de Abaixo pasa o Río de Friáns.