A PegaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Cruceiro
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O máis probable é que este topónimo faga referencia ao paxaro de igual nome, pega (do latín PICAM). A partir deste nome tamén se creou o alcume que, nalgúns casos, derivou nun topónimo, o que pode que sexa a orixe da denominación deste terreo situado no barrio de O Cruceiro.