A MoscalleiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

A Moscalleira é un derivado de mosca, do latín MUSCA. Semella que o nome está motivado pola abundancia de moscas no lugar. É un terreo parcialmente ocupado pola estación de tren situado no barrio de A Portela. Pola contra, non podemos descartar que veña do latín vulgar MOSSICARE (morder), en referencia a unha mordedura no terreo. Un caso singular é a praia das Moscas, na illa de Onza (arquipélago das Ons), que seguramente teña a orixe nesta acepción.