Can BrancaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Topónimo menor formado polo substantivo can e o adxectivo branca. Can, do latín CANIS, tamén foi nome persoal. Cabe a posibilidade de que deban a súa orixe ao niño ou acubillo dun can, mais tamén poden ser alteracións, por etimoloxía popular, dalgún topónimo anterior. Outra posibilidade é que can se refira a canle, En canto ao adxectivo branca, este é un adxectivo xermánico blank "branco, brillante", introducido no latín dende época temperá.