A CanteiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Fai referencia a un sitio onde se extraía mineral: unha canteira. Este nome deriva do latín CANTO "pedra, especialmente empregada na construcción" xunto co sufixo -eira.