Os SalgueirosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Salgueiro é o nome que recibe a árbore que deriva da voz latina SALIX "salgueiro" mediante o sufixo -ARIU. Deste xeito, salgueiro vén de SALICARIU e esta denominación está presente en moitos topónimos galegos. No barrio de Rande rexístrase Os Salgueiros, un terreo con estas árbores.