Os PexegueirosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Cruceiro
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Trátase da árbore da froita pexego que é un resultado do adxectivo PERSICUM, termo que alude á procedencia desta froita: Prusia. As diversas variantes que existen no territorio galego conservan ou non a acentuación da esdrúxula (préxego, péxego, pésego / prexego, pexego, pesego), conservan ou non o s da secuencia -rs- (péxego, pexego, pésego, pesego / préxego, prexego) e a palatalización ou non da sibilante (pésego, pesego / péxego, pexego) . O lugar Os Pexegueiros do barrio de O Cruceiro vén do latín PERSICARIU e, como xa se dixo, designa a árbore, mais en orixe tamén puido ter un valor colectivo