LaranxeiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Aldea
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Laranxeira e laranxa son as denominacións galegas da árbore e da froita do Citrus aurantium. O nome procede do árabe naránga, aínda que o n- inicial disimilou nun l- no galego e no portugués dando lugar a laranxa e laranja respectivamente. Con todo, Navaza indica que hai casos nos que podería ser un topónimo relacionado cunha raíz prerromana NAR- que ten un valor relacionado coa auga, de hidrónimo. Esta mesma raíz estaría nos topónimos Narón, Neira etc.