O EstripeiroMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Estripo é o nome dunha árbore que procede do latin STIRPE. O derivado Estripeiro fórmase mediante o sufixo latino -ARIU. No barrio de Rande atópase O Estripeiro de Cacabelos, que dá nome a unha árbore e no barrio de Fortóns O Estripeiro, que dá nome a un terreo.