A Cerdeira Negra



MICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Cruceiro
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Topónimo referido ao nome da árbore da cereixa, a cerdeira, do latín CERESARIA. Esta denominación da árbore é común ao galego e ao portugués, aínda que neste último é hoxe considerado como unha variante dialectal. A Cerdeira Negra é un topónimo do barrio de O Cruceiro composto polo substantivo cerdeira e o adxectivo negra, do latín NIGRA. Trátase dun tipo de árbore froiteira.