O CastañalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Castañal é un substantivo derivado do nome castaña que ten orixe no latín CASTANEA e que, mediante o sufixo abundancial -al (do latín -ALE), forma castañal para designar un lugar poboado de castiñeiros, tamén coñecido como souto. Na parroquia de Cedeira rexístrase O Castañal dúas veces, unha no barrio de Rande e outra no barrio de Fortóns.