O BuscalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Cruceiro
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O topónimo procede de bosque, tras unha pechazón da primeira vogal. O sufixo ?al ten significado de abundante. Co cal, a información que nos ofrece é que neste terreo nalgún momento houbo varios bosques ou un bosque grande.