O ArxalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Cruceiro
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Este topónimo podería ter dúas posibles orixes: por un lado de arxe, que segundo o dicionario da Real Academia Galega sería "vexetación propia do monte que se emprega para queimar"; ou pode proceder de orxo, que o citado dicionario define como "planta herbácea da familia das gramíneas moi parecida ao trigo pero de menor altura, folla máis ancha e espiga máis alongada". O sufixo ?al ten valor de abundancia.