Os AmealesMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Segundo Gonzalo Navaza, amieiro e ameneiro son os nomes máis comúns para a árbore que en castelán se domina aliso. Neste caso estamos ante o plural do topónimo derivado co sufixo abundancial -ALE, ameal. Estas formas son fitónimos de probable orixe prerromana.