Barra da PortelaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

É un topónimo transparente formado polo substantivo barra e o nome do barrio no que se atopa: A Portela. Este nome fai referencia a un galeón que se atopa ao final da Punta do Socorro. Así pois, unha barra é un "banco de area que se forma na desembocadura dun río" e trátase dunha voz prerromana.