SalaiaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Salaia deriva da raíz hidronímica indoeuropea *sal- "sal, sucio ou auga axitada". En Malpica rexístrase Seaia, que vén do latín SALAGIA, deste étimo dedúcese que a forma propia é Salaia, que significa "val ou territorio de Sala" pola condición de derivado co sufixo -io-. Non se sabe o que era Sala, pode facer referencia ao mar axitado ou a un pequeno río. No barrio de Rande rexístrase Salaia de Abaixo e Salaia de Arriba.